Hlavne nároční klienti nás posúvajú kvalitatívne dopredu. Všetky vaše požiadavky a priania vítame s nadšením.

Kontaktujte nás

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier

ARCHIVAČNÉ KRABICE

V našej ponuke máme vlastné krabice na archiváciu dokumentov - voľne uložených alebo uložených v šanónoch/zakladačoch. Archivačné krabice sú prispôsobené na archiváciu a prepravu registratúrnych záznamov. Vyrobené sú z tvrdej lepenky craft a v prípade potreby je možné ich zaplombovať.

čítať viac

Archivácia dokumentov

Odovzdaním registratúrnych záznamov do správy našej spoločnosti končia klientovi starosti súvisiace s technickým, organizačným i personálnym zabezpečením registratúrneho strediska (archívu organizácie).

čítať viac

Spracovanie dokumentov

Proces, ktorého cieľom je prevzatie, pretriedenie, systematické spracovanie a uloženie dokumentov klienta s rôznou lehotou uloženia do oddelení/pododdelení, ročníkov, vecných skupín a jeho evidencia v archivačnom software.

čítať viac

Digitalizácia dokumentov

Digitalizáciou dokumentov sa v našej spoločnosti zaoberá špecializované pracovisko. S touto činnosťou máme dlhoročné skúsenosti a na skenovanie využívame vysokokapacitné skenery. V rámci tohto procesu sa realizuje okrem klasického skenovania textu aj OCR (optické rozoznávanie znakov), indexácia, vyťažovanie dát a kontrola digitálnej formy dokumentu.

čítať viac

Vyhľadávanie a zakladanie dokumentov

Vďaka prepracovanému procesu spracovania dokumentov sme schopní účinne a efektívne zabezpečiť službu fyzického vyhľadávania a zakladania dokumentov na základe požiadavky klienta. Vyhľadávanie žiadaných dokumentov zabezpečujeme na úroveň, ktorú požaduje klient štandardne do 24 hodín, urgentne do 4 hodín, resp. 2 hodín.

čítať viac

VYRAĎOVACIE KONANIE A SKARTOVACIE SLUŽBY

Pravidelne realizujeme pre klienta vyraďovacie konanie a skartáciu dokumentov bez a so znakom hodnoty „A“ po uplynutí lehoty uloženia vrátane zastupovania na MV SR. Priebežne počas roka realizujeme aj skartáciu dokumentov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MV SR.

čítať viac

Kuriérske služby

Žiadaný dokument Vám doručíme bez toho, aby ste sa vzdialili zo svojej kancelárie. Službu realizujeme výlučne vlastnými online monitorovanými dopravnými prostriedkami a pracovníkmi.

čítať viac

Poradenské služby

Naša spoločnosť je pripravená a schopná poskytnúť svojim klientom odbornú radu a pomoc pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme svojim klientom navrhnúť najoptimálnejšie riešenia súvisiace s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou registratúrnych záznamov.

čítať viac

SLUŽBY MODERNÉHO WORKFLOW MANAŽMENT SYSTÉMU

Pre klientov ponúkame modelovanie biznis procesov, ich analýzu a optimalizáciu v oblasti správy dokumentov, workflow manažment systému a jeho úplné prispôsobenie potrebám klientov. 

kontaktujte nás

Smernice a certifikáty

 • Požiarny projekt v súlade s legislatívou platnou v SR
 • Bezpečnostná dokumentácia v rozsahu Všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (GDPR)
 • Plán kontinuity podnikania spracovaný podľa britského štandardu BS 25999
 • Smernica integrovaného systému riadenia kvality v zhode s ISO 9001:2008
 • Smernica informačnej bezpečnosti v zhode s ISO 27001:2013
 • Certifikát Dun & Bradstreed - Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti AAA

FAQ

Outsourcingom správy registratúry znížite náklady na zabezpečenie vhodného priestoru na uloženie registratúry, ako aj náklady na preškolovanie zamestnancov v oblasti správy registratúry. V neposlednom rade sa zamestnanci môžu plne sústrediť na svoju náplň v práce, ktorá súvisí s hlavným predmetom podnikania spoločnosti.

Áno, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel upravuje v paragrafe 31 Správne delikty v oblasti správy registratúry. Sankcie za nedodržiavanie tohoto zákona u pôvodcu sú v rozsahu od 1659,00 EUR do 33.193, 00 EUR.

Áno, táto povinnosť vyplýva hlavne zo zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Ďalšími zákonmi, ktoré túto problematiku upravujú je napríklad zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH, atď.

So spoločnosťou FM Servis spolupracujeme už dlhé roky. Vzhľadom na skutočnosť, že naša firemná registratúra je rozsiahla oceňujeme na našej spolupráci hlavne to, že o jej uloženie, ochranu, priebežné každoročné vyraďovanie sa nemusíme starať sami a plne sa spoliehame na nášho dlhoročného partnera FM Servis.

Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o.

JUDr. Ľuboš Novák

Naša spoločnosť nepatri medzi personálne veľké spoločnosti a z toho dôvodu sú služby FM Servis pre nás neoceniteľné nakoľko naši zamestnanci sa plne sústredia len na náš hlavný business a od podporných administratívnych služieb sme úplne odbremení.

konateľ STORE MEDIA s.r.o.

Henrich Sikela

Referencie

Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzuje portfólio viac ako 120 spokojných klientov.
Referencie Vám radi odprezentujeme na osobnom stretnutí.
 

Dohodnúť stretnutie

Zabezpečenie stredísk FMS

 
 • Elektropožiarný systém EPS
 • Jedenkrát za 24 hodín a 365 dní v roku sa realizuje testovanie funkčnosti procesov EPS
 • 24-hodinové napojenie EPS na pult centrálnej ochrany SBS
 • 24-hodinová pohotovostná výjazdová posádka SBS s dostupnosťou 1 minúty k prípadu narušenia EPS a EZS (PSN)
 • Mesačne, štvrťročne a ročne sa vykonáva prevádzková kontrola funkčnosti EPS certifikovanou externou spoločnosťou
 • Stacionárne práškové hasiace prístroje a hydranty
 • Naše registratúrne centrá majú vybudovaný poplachový systém na hlásenie narušenia EZS (PSN)
 • Jedenkrát za 24 hodín a 365 dní v roku sa realizuje testovanie funkčnosti procesov EZS (PSN)
 • 24-hodinové interiérové a exteriérové monitorovanie priestorov a okolia digitálnym systémom CCTV s napojením na pult centrálnej ochrany SBS
 • Zabezpečenie priestorov proti krádeži zamrežovaním
 • Kontrolovaný vstup zamestnancov do priestorov F. M. Servis cez systém čipových kariet