O nás

Spoločnosť F.M.Servis je dynamicky rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá sa už od roku 1999 zaoberá odbornou správou registratúrnych záznamov.

Poskytuje komplexnú starostlivosť v oblasti správy, od vypracovania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu cez dlhodobú úschovu (archiváciu) registratúrnych záznamov, digitalizáciu a vyťažovanie dát zo záznamov, realizáciu celého vyraďovacieho konania až po ekologickú likvidáciu.   

K základným charakteristikám spoločnosti patrí spoľahlivosť, flexibilita, komplexnosť služieb, vysoká kvalita práce, čomu odpovedá rast počtu klientov z radu slovenských i zahraničných firiem v mnohých oblastí hospodárskej činnosti (napr. farmaceutický, automobilový, strojársky a chemický priemysel, poisťovníctvo, právne služby, maloobchod a veľkoobchod ai.).

F.M. Servis ako spoľahlivý partner prináša klientom inovatívne riešenia. Spoluprácu stavia na dlhodobých partnerstvách.

Znalosť klientskych potrieb a jeho podnikateľského prostredia je zárukou úspechu pre klienta, a tým v konečnom dôsledku aj pre nás. 

Svoju činnosť má postavenú na procesoch každoročne auditovaných nezávislou autoritou. 

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier