Workflow manažment

Pre klientov ponúkame modelovanie biznis procesov, ich analýzu a optimalizáciu, workflow manažment systému a jeho úplné prispôsobenie potrebám klientov.

Služby moderného workflow manažment systému

Pre klientov ponúkame modelovanie biznis procesov, ich analýzu a optimalizáciu v oblasti správy dokumentov, workflow manažment systému a jeho úplné prispôsobenie potrebám klientov.

Prínosom pre užívateľa je automatizácia a zvýšenie produktivity firemných procesov. Automatizácia manažmentu pracovných postupov umožňuje podnikateľom venovať sa biznisu a nie papierom.   

Systém na správu a manažovanie dokumentov (DMS)

DMS predstavuje ucelený a komplexný systém spracovania dokumentov v spoločnosti. Slúži taktiež ako nástroj na tvorbu Workflow /schvaľovací proces dokumentov/ s možnosťou dotvárania a vytvárania nového procesu samostatne, bez asistencie dodávateľa.

 Ku kľúčovým benefitom tohto systému patrí:

  • Ľahké a intuitívne ovládanie, vyhľadávanie
  • Efektívnejšia práca s dokumentmi
  • Fulltextové vyhľadávanie pomocou technológie OCR
  • Zrýchlenie procesov spracovania dokumentácie
  • Zníženie rizika chybného spracovania dokumentácie
  • Zníženie potreby pracovných zdrojov požadovaných pre archiváciu dokladov
  • Zvýšenie komfortu pri vyhľadávaní dokumentov
  • Zvýšenie bezpečnosti práce s dokumentami
  • Úspory nákladov súvisiacich s prácou s registratúrnymi záznamami

 

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier