Služby

Zabezpečujeme komplexnú službu pre klientov, ktorý majú záujem svoju firemnú registratúru dlhodobo uložiť (archivovať) v našich priestoroch. Archivácia dokumentov zahŕňa:
  • dovoz písomností z priestorov klienta po celej SR
  • odborné spracovanie registratúrnych záznamov
  • evidencia dokladov v archivačnom software
  • vyhotovenie protokolu o odovzdaní a prevzatí písomnosti na uskladnenie
  • riadna manipulácia s registratúrou v zmysle vypracovaného registratúrneho poriadku a plánu
  • zastupovanie na MV SR
  • skartáciu firemných dokumentov

ARCHIVAČNÉ KRABICE

V našej ponuke máme vlastné krabice na archiváciu dokumentov - voľne uložených alebo uložených v šanónoch/zakladačoch. Archivačné krabice sú prispôsobené na archiváciu a prepravu registratúrnych záznamov. Vyrobené sú z tvrdej lepenky craft a v prípade potreby je možné ich zaplombovať.

čítať viac

Archivácia dokumentov

Odovzdaním registratúrnych záznamov do správy našej spoločnosti končia klientovi starosti súvisiace s technickým, organizačným i personálnym zabezpečením registratúrneho strediska (archívu organizácie).

čítať viac

Spracovanie dokumentov

Proces, ktorého cieľom je prevzatie, pretriedenie, systematické spracovanie a uloženie dokumentov klienta s rôznou lehotou uloženia do oddelení/pododdelení, ročníkov, vecných skupín a jeho evidencia v archivačnom software.

čítať viac

Digitalizácia dokumentov

Digitalizáciou dokumentov sa v našej spoločnosti zaoberá špecializované pracovisko. S touto činnosťou máme dlhoročné skúsenosti a na skenovanie využívame vysokokapacitné skenery. V rámci tohto procesu sa realizuje okrem klasického skenovania textu aj OCR (optické rozoznávanie znakov), indexácia, vyťažovanie dát a kontrola digitálnej formy dokumentu.

čítať viac

Vyhľadávanie a zakladanie dokumentov

Vďaka prepracovanému procesu spracovania dokumentov sme schopní účinne a efektívne zabezpečiť službu fyzického vyhľadávania a zakladania dokumentov na základe požiadavky klienta. Vyhľadávanie žiadaných dokumentov zabezpečujeme na úroveň, ktorú požaduje klient štandardne do 24 hodín, urgentne do 4 hodín, resp. 2 hodín.

čítať viac

VYRAĎOVACIE KONANIE A SKARTOVACIE SLUŽBY

Pravidelne realizujeme pre klienta vyraďovacie konanie a skartáciu dokumentov bez a so znakom hodnoty „A“ po uplynutí lehoty uloženia vrátane zastupovania na MV SR. Priebežne počas roka realizujeme aj skartáciu dokumentov, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu MV SR.

čítať viac

Kuriérske služby

Žiadaný dokument Vám doručíme bez toho, aby ste sa vzdialili zo svojej kancelárie. Službu realizujeme výlučne vlastnými online monitorovanými dopravnými prostriedkami a pracovníkmi.

čítať viac

Poradenské služby

Naša spoločnosť je pripravená a schopná poskytnúť svojim klientom odbornú radu a pomoc pri riešení problémov súvisiacich so správou registratúry. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto oblasti vieme svojim klientom navrhnúť najoptimálnejšie riešenia súvisiace s evidovaním, pohybom, ochranou, uložením a skartáciou registratúrnych záznamov.

čítať viac

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier