Smernice, certifikáty a zabezpečenie

Outsourcingom správy registratúry znížite náklady na zabezpečenie vhodného priestoru na uloženie registratúry, ako aj náklady na preškoľovanie zamestnancov v oblasti správy registratúry. V neposlednom rade sa zamestnanci môžu plne sústrediť na svoju náplň v práce, ktorá súvisí s hlavným predmetom podnikania spoločnosti.

SMERNICE A CERTIFIKÁTY

 • Požiarny projekt v súlade s legislatívou platnou v SR
 • Bezpečnostná dokumentácia v rozsahu Všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (GDPR)
 • Plán kontinuity podnikania spracovaný podľa britského štandardu BS 25999
 • Smernica integrovaného systému riadenia kvality v zhode s ISO 9001:2008
 • Smernica informačnej bezpečnosti v zhode s ISO 27001:2013

 

 

ZABEZPEČENIE STREDÍSK FMS

 • Elektropožiarný systém EPS
 • Jedenkrát za 24 hodín a 365 dní v roku sa realizuje testovanie funkčnosti procesov EPS
 • 24-hodinové napojenie EPS na pult centrálnej ochrany SBS
 • 24-hodinová pohotovostná výjazdová posádka SBS s dostupnosťou 1 minúty k prípadu narušenia EPS a EZS (PSN)
 • Mesačne, štvrťročne a ročne sa vykonáva prevádzková kontrola funkčnosti EPS certifikovanou externou spoločnosťou
 • Stacionárne práškové hasiace prístroje a hydranty
 • Naše registratúrne centrá majú vybudovaný poplachový systém na hlásenie narušenia EZS (PSN)
 • Jedenkrát za 24 hodín a 365 dní v roku sa realizuje testovanie funkčnosti procesov EZS (PSN)
 • 24-hodinové interiérové a exteriérové monitorovanie priestorov a okolia digitálnym systémom CCTV s napojením na pult centrálnej ochrany SBS
 • zabezpečenie priestorov proti krádeži zamrežovaním
 • kontrolovaný vstup zamestnancov do priestorov F. M. Servis cez systém čipových kariet

 

 

Vedenie  našej spoločnosti vyhlasuje politiku integrovaného systému

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier