Kuriérske služby

Žiadaný dokument Vám doručíme bez toho, aby ste sa vzdialili zo svojej kancelárie. Službu realizujeme výlučne vlastnými online monitorovanými dopravnými prostriedkami a pracovníkmi.

Kuriérska služba je jednou zo základných služieb pre našich klientov. V rámci nej poskytujeme maximálny komfort. Postaráme sa o bezpečný prevoz registratúry z priestorov klienta do nášho registratúrneho strediska. V prípade žiadosti o originál dokumentu, doručíme ho bez toho, aby sa klient musel vzdialiť zo svojej kancelárie. 

Prepravu dokumentov realizujeme v zabezpečených a online kontrolovaných automobiloch. Systém umožňuje nepretržité sledovanie stavu vozidla, ktoré je prepojené na centrálny pult, ktorý sleduje každú zmenu pohybu vozidla, neoprávnené narušenie alebo pokus o narušenie vozidla. 

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier